estado Legal na Impormasyon sa Cannabis
Alabama 
 Alaska 
Arizona
IMPORMASYON SA LISENSYA NG ARIZONA CANNABIS
ARIZONA PERSONAL NA PAGGAMIT NG MGA BATAS NG CANNABIS
MGA BATAS NG ARIZONA CANNABIS
Arkansas 
California
IMPORMASYON SA LISENSYA NG CALIFORNIA CANNABIS
Colorado 
Connecticut
Delaware 
Plorida
MGA BATAS NG FLORIDA CANNABIS
Georgia
APPLICATION NG LISENSYA NG GEORGIA CANNABIS
Hawaii 
Idaho 
Illinois
MGA LISENSYONG NEGOSYO NG ILLINOIS CANNABIS
ILLINOIS CANNABIS RESEARCH LICENSES
ILLINOIS CANNABIS SOCIAL EQUITY
MGA BATAS NG ILLINOIS HEMP
MGA BATAS NG ILLINOIS PERSONAL NA PAGGAMIT NG CANNABIS
Indiana
MGA BATAS NG INDIANA CANNABIS
Iowa 
Kansas 
Kentucky
MGA BATAS NG KENTUCKY CANNABIS
Louisiana 
Maine
IMPORMASYON SA LISENSYA NG MAINE CANNABIS
Maryland
MGA BATAS NG MARYLAND CANNABIS
Massachusetts
IMPORMASYON SA LISENSYA NG MASSACHUSETTS
Michigan
IMPORMASYON SA LISENSYA NG MICHIGAN CANNABIS
MGA BATAS NG MICHIGAN PERSONAL NA PAGGAMIT NG CANNABIS
DETROIT LEGACY MARIJUANA LICENSE
Minnesota
MGA BATAS NG MINNESOTA PERSONAL NA PAGGAMIT NG CANNABIS
Ilog ng Misisipi
MISSISSIPPI MEDICAL MARIJUANA
IMPORMASYON SA LISENSYA NG MISSISSIPPI MARIJUANA

 

Ilog ng Misuri
IMPORMASYON SA LISENSYA NG MISSOURI CANNABIS
Montana
MGA BATAS NG MONTANA PERSONAL NA PAGGAMIT NG CANNABIS
LISENSYA NG MONTANA CANNABIS
Nebraska
MGA BATAS NG NEBRASKA MEDICAL MARIJUANA
Nevada 
New Hampshire 
New Jersey
NEW JERSEY MARIJUANA LAWS
MGA LISENSYA NG BAGONG JERSEY CANNABIS
New Mexico
BAGONG MEXICO CANNABIS LISENSYA IMPORMASYON
New York
IMPORMASYON SA LISENSYA NG CANNABIS NG NEW YORK
North Carolina 
North Dakota 
Ohio
MGA BATAS NG OHIO CANNABIS
Oklahoma
MGA BATAS NG OKLAHOMA MARIJUANA
IMPORMASYON SA LISENSYA NG OKLAHOMA CANNABIS
Oregon 
Pennsylvania
MGA BATAS NG PENNSYLVANIA CANNABIS
IMPORMASYON SA LISENSYA NG PENNSYLVANIA CANNABIS
Rhode Island 
South Carolina 
Timog Dakota
MGA BATAS MARIJUANA SA TIMOG DAKOTA
IMPORMASYON SA LICENSE NG SOUTH DAKOTA MARIJUANA
Tennessee 
Teksas
MGA BATAS NG TEXAS HEMP
MGA BATAS NG TEXAS MEDICAL CANNABIS
Utah 
Vermont
Virginia
MGA BATAS NG VIRGINIA CANNABIS
IMPORMASYON SA LISENSYA NG VIRGINIA MARIJUANA
Washington 
West Virginia
IMPORMASYON SA LISENSYA NG WEST VIRGINIA CANNABIS
Wisconsin
WISCONSIN MARIJUANA LAWS
Wyoming