Pinakabagong Balita sa Cannabis
Pumili ng Pahina

Paano Mag-apply para sa isang Lisensya sa Massachusetts Cannabis

Lisensya ng Massachusetts Cannabis

Paano mag-apply para sa isang Lisensya sa Massachusetts Cannabis 

Ang pag-apply para sa isang Lisensya sa Massachusetts Cannabis ay ang unang hakbang ng sinumang negosyanteng cannabis na naninirahan sa bay state na dapat alagaan. Ang mga mambabatas ay nagpasa ng batas sa libangan ng cannabis noong Hulyo ng 2017.  

Ang Cannabis Control Commission (CCC) ay responsable para sa paglulunsad ng mga regulasyon na nauugnay sa marijuana, pagproseso ng mga aplikasyon sa negosyo at pag-isyu ng mga lisensya, at paglikha ng mga patakaran at pamamaraan na "nagtataguyod at hinihikayat ang buong pakikilahok sa kinokontrol na industriya ng marijuana ng mga tao mula sa mga pamayanan na dati ay hindi nasusukat. sa pamamagitan ng pagbabawal ng marijuana at pagpapatupad at positibong makaapekto sa mga pamayanan.

Mga uri ng Lisensya ng Massachusetts Cannabis

 • Lisensya sa Paglinang ng Marijuana. Ang isang Marijuana Cultivator ay maaaring magsaka, magproseso at magbalot ng marijuana, upang ilipat at maihatid ang mga produktong marijuana sa mga marijuana establishments, ngunit hindi sa mga mamimili. Mayroong 11 mga baitang ng Mga Lisensya ng Marijuana Cultivator depende sa laki ng canopy na gagamitin ng aplikante:
Tier 1: hanggang sa 5,000 sq. ftTier 7: 50,001 hanggang 60,000 sq
Tier 2: 5,001 hanggang 10,000 sq. Ft.Tier 8: 60,001 hanggang 70,000 sq
Tier 3: 10,001 hanggang 20,000 sqTier 9: 70,001 hanggang 80,000 sq
Tier 4: 20,001 hanggang 30,000 sqTier 10: 80,001 hanggang 90,000 sq
Tier 5: 30,001 hanggang 40,000 sqTier 11: 90,001 hanggang 100,000 sq
Tier 6: 40,001 hanggang 50,000 sq 
 • Craft Marijuana Cooperative. Isang uri ng Marijuana Cultivator na maaaring magsaka, makakuha, gumawa, magproseso, magbalot at tatak ng marijuana at mga produktong marijuana upang maihatid ang marijuana sa Marijuana Establishments, ngunit hindi sa mga mamimili. Upang mag-apply para sa ganitong uri ng lisensya, kakailanganin mong magkaroon ng isang koponan na binubuo ng:
   • Ang mga residente ng Massachusetts na bumuo ng isang limitadong kumpanya ng pananagutan, limitadong pakikipagsosyo sa pananagutan, o isang korporasyong kooperatiba; 
   • Ang isang negosyo ay maaaring magkaroon lamang ng isang lisensya sa Craft Marijuana Cooperative; 
   • Ang mga miyembro ng isang Craft Marijuana Cooperative ay maaaring walang kontrol sa interes sa anumang iba pang mga pagtatatag ng marijuana;
   • Ang isang Craft Marijuana Cooperative ay hindi limitado sa isang partikular na bilang ng mga lokasyon ng paglilinang, ngunit limitado sa isang kabuuang canopy na 100,000 square paa at tatlong mga lokasyon para sa mga aktibidad na pinahintulutan para sa mga tagagawa ng produktong marijuana;
   • Ang isang miyembro ng Craft Marijuana Cooperative ay dapat na nagsampa ng isang Form F tax form (pag-uulat ng kita sa sakahan) sa nakaraang limang taon.
   • Ang Craft Marijuana Cooperative ay dapat na gumana alinsunod sa pitong prinsipyo ng kooperatiba na inilathala ng International Cooperative Alliance noong 1995.
 • Tagagawa ng Produkto ng Marijuana. Ang Tagagawa ng Produkto ng Marijuana ay isang entity na pinahintulutan na kumuha, gumawa, magproseso at magbalot ng mga produktong marijuana at marijuana, upang maihatid ang mga produktong marijuana at marijuana sa mga Marijuana Establishment at ilipat ang mga produktong marijuana at marijuana sa iba pang mga Marijuana Establishment, ngunit hindi sa mga mamimili.
 • Marijuana Retailer. Ang isang Marijuana Retailer ay isang entity na pinahintulutan na bumili at maghatid ng mga produktong marijuana at marijuana mula sa Marijuana Establishments at ibenta o kung hindi man ay ilipat ang mga produktong marijuana at marijuana sa Marijuana Establishments at sa mga consumer. 
 • Marijuana Transporter. Ang isang Marijuana Transporter ay isang entity na maaari lamang magdala ng mga produktong marijuana o marijuana kapag ang naturang transportasyon ay hindi pa pinapahintulutan sa ilalim ng isang lisensya ng Marijuana Establishment kung ito ay lisensyado bilang isang Marijuana Transporter:
   • Transporter ng Third-Party: Isang entity na nakarehistro upang gawin ang negosyo sa Massachusetts na hindi nagtataglay ng isa pang lisensya sa Marijuana Establishment alinsunod sa 935 CMR 500.050 at hindi nakarehistro bilang isang rehistradong dispensaryo ng marijuana alinsunod sa 105 CMR 725.000. 
   • Umiiral na Transporter ng Lisensya: Isang Itinatag na Marijuana na nagnanais na makakontrata sa iba pang mga establisimiyento ng marijuana upang maihatid ang kanilang mga produktong marijuana at marijuana sa iba pang mga establishimento ng marijuana.
 • Pasilidad ng Pananaliksik sa Marijuana. Ang isang Pasilidad ng Pananaliksik sa Marijuana ay isang institusyong pang-akademiko, korporasyong hindi kumikita o domestic corporation o entity na pinahintulutan na magnegosyo sa Commonwealth of Massachusetts. Ang isang Pasilidad ng Pananaliksik sa Marijuana ay maaaring magsaka, bumili o kung hindi man makakuha ng marihuwana para sa hangaring magsagawa ng pananaliksik hinggil sa mga produktong marijuana at marijuana. Ang anumang pananaliksik na kinasasangkutan ng mga tao ay dapat na pahintulutan ng isang Institutional Review Board. Ang isang Pasilidad ng Pananaliksik sa Marijuana ay maaaring hindi magbenta ng marijuana na nalinang nito. 
 • Marijuana Microbusiness. Ang isang Microbusiness ay isang co-matatagpuan na Tier 1 Marijuana Cultivator, at / o Marijuana Product Manufacturer na limitado upang bumili ng 2,000 pounds ng marijuana mula sa iba pang mga Marijuana Establishment sa isang taon. 

Ang isang may lisensya sa Microbusiness ay hindi magkakaroon ng stake stake ng pagmamay-ari sa anumang iba pang Marijuana Establishment at ang karamihan ng mga executive o myembro nito ay dapat na residente ng Massachusetts nang hindi kukulangin sa 12 buwan bago ang aplikasyon ay karapat-dapat na mag-aplay para sa isang lisensya sa Microbusiness.

KAUGNAY NA POST: USDA FINAL RULE SA HEMP

KAUGNAY NA POST: NANOTECHNOLOGY SA CANNABIS: ANO ANG BENEFIT?

Nais mong talakayin ang iyong mga pangangailangan sa pagkuha?

PAANO MAKAKUHA NG ISANG MASSACHUSETTS CANNABIS LICENSE

Paano mag-apply para sa isang Lisensya sa Massachusetts Cannabis

Ang unang hakbang sa pag-apply para sa isang Lisensya sa Massachusetts Cannabis ay upang isumite ang bayad sa aplikasyon ng lisensya -na mag-iiba depende sa kung anong uri ng lisensya ang ilalapat mo- at lahat ng tatlong (3) mga seksyon ng aplikasyon: 

 • Paglalapat ng Layunin, 
 • Suriin sa Background, at 
 • Profile ng Pamamahala at Operasyon. 

Kinakailangan ng bawat seksyon ang mga aplikante na magbigay ng tumpak na impormasyon tungkol sa negosyo, mga indibidwal at entity na nauugnay sa negosyo at upang ipakita ang pag-unawa sa, at mga plano na sumunod sa, mga regulasyon ng Komisyon na partikular sa uri ng lisensya ng aplikante, lokasyon, at sukat. Ang mga aplikasyon ng lisensya na ginagamit ng may sapat na gulang at pang-medikal ay may parehong mga kinakailangan na may pagkakaiba na naka-highlight sa mga sumusunod na seksyon.

Paglalapat ng Layunin

Kinakailangan ng Application of Intent (AOI) ang aplikante na ibunyag ang mga Persona o Mga Entity na Mayroong Direkta o Hindi Direktang Pagkontrol sa kanilang aplikasyon para sa paglilisensya. Ang mga Tao o Entity na May Indirect Control ay nangangahulugang sinumang tao o entity na mayroong hindi direktang kontrol sa mga pagpapatakbo ng isang ME o MTC. Partikular na kasama dito ang sinumang tao na may kontrol na interes sa isang hindi direktang paghawak o magulang na kumpanya ng aplikante, at ang punong ehekutibong opisyal at ehekutibong direktor ng mga kumpanyang iyon, o sinumang tao o nilalang sa isang posisyon na hindi direkta upang makontrol ang paggawa ng desisyon ng isang Marijuana Establishment (ME) o isang Marijuana Treatment Center (MTC).

Hinihikayat ang mga Aplikante na isama ang mga indibidwal na nagbibigay ng kontrol sa pamamagitan ng kontribusyon ng mga serbisyo. Halimbawa, ang isang indibidwal ay maaaring magbigay ng kontrol sa pamamagitan ng paggawa ng mga desisyon tungkol sa pamamahala ng pagpapatatag o pagpapatakbo. Ang mga Aplikante ay hindi kailangang ibunyag ang mga indibidwal na nagbibigay ng mga serbisyo at hindi gumagamit ng kontrol. Halimbawa, ang mga aplikante ay hindi kailangang ibunyag ang mga consultant na kumunsulta ngunit hindi gumawa ng mga desisyon para sa pagtatatag. 

Sa yugtong ito, ang lahat ng mga aplikante ay kailangang ibunyag at isumite ang mga sumusunod:

 • Mga Hilig sa Loob ng Estado
 • Mga Interes na Labas sa Estado
 • Mga Kagamitan sa Kapital
 • Bond o Escrow
 • Pagkakakilanlan ng Pag-aari at Pagdokumento ng Interes
 • Sertipikasyon ng Kasunduan sa Pamayanan ng Host
 • Community Outreach Meeting Attestation at Dokumentasyon
 • Plano na Manatiling Masusunod sa Lokal na Ordinansa
 • Plano na Positibong Maapektuhan ang Di-katimbang na Harmed People
 • Bayad sa aplikasyon

Pagsuri sa background

Sa yugtong ito ng Application ng Lisensya sa Cannabis ng Massachusetts, lahat ng mga aplikante ay dapat na nakalista sa lahat ng mga nauugnay na indibidwal at entity kasama ang lahat ng mga pagsisiwalat sa background at mga form ng pahintulot. Ang bawat indibidwal o entity na nakalista sa seksyong Aplikante ng Hangarin ay nakalista din sa seksyon ng Background Check. Ang mga indibidwal at entity ay sasailalim sa isang malalim na pagsusuri sa background at ang mga indibidwal ay magsusumite sa mga pagsusuri sa fingerprinting. 

Ang Komisyon ay kinakailangang gumawa ng pagpapasiya ng pagiging naaangkop para sa paglilisensya para sa bawat indibidwal at entity na nakalista sa isang aplikasyon, na batay, sa bahagi ng mga pagsusuri sa background. Isasama ang mga pagsusuri sa background, ngunit hindi limitado sa, isang pagsusuri ng mga sumusunod:

 • Massachusetts 'at pambansang kriminal database ng mga talaan; 
 • Ang Massachusetts 'at pambansang mga tala ng sibil na database, kabilang ang mga propesyonal at rekord ng trabaho; 
 • Ang pagkakasangkot ng indibidwal at entity sa iba pang mga negosyong nauugnay sa marijuana; at
 • Anumang mga aksyon na ginawa laban sa anumang lisensya o pagpaparehistro na hawak ng indibidwal o entity. 

Dagdag dito, ang lahat ng mga aplikante ay kinakailangan na ibunyag ang sumusunod na impormasyon:

 • Isang paglalarawan ng anumang pagkilos na kriminal, alinman sa pagkakasala o pagkakamali, na nagresulta sa isang paghatol, pagkakasala, paghingi ng nolo contendere, o pagpasok sa sapat na katotohanan; 
 • Isang paglalarawan ng anumang aksyong sibil, kabilang ang mga aksyon na nauugnay sa isang propesyonal, trabaho, o mapanlinlang na kasanayan; 
 • Isang paglalarawan ng anumang aksyon na pang-administratibo, kabilang ang mga pagkilos na nauugnay sa isang medikal o pang-adulto na operasyon na marijuana; 
 • Isang paglalarawan ng anumang aksyong pandisiplina na ginawa sa anumang hurisdiksyon laban sa isang lisensya, pagpaparehistro, o sertipikasyon na hawak ng indibidwal o entity, tulad ng isang suspensyon o pagbawi, kasama, ngunit hindi limitado sa, isang lisensya upang magreseta o ipamahagi ang mga kinokontrol na sangkap; at 
 • Isang paglalarawan ng anumang pagtanggi sa lisensya.

Ang mga Aplikante ay hindi kinakailangang magbigay ng impormasyon tungkol sa anumang paniniwala na na-selyohan o pinatalsik ng utos ng korte.

Profile ng Pamamahala at Operasyon 

Ang impormasyong kinakailangan bilang bahagi ng seksyong ito ay isang tagapagpahiwatig na nauunawaan ng aplikante ang mga ligal na kinakailangan upang mapatakbo ang isang ME, kasama ang mga regulasyon ng Komisyon, ay may mga plano na partikular sa uri ng lisensya ng aplikante, lokasyon at sukat. at makakapagpatakbo sa isang ayon sa batas na pamamaraan.

Upang makasunod sa bahaging ito ng aplikasyon ng Lisensya sa Cannabis ng Massachusetts, ang lahat ng mga aplikante ay kailangang magbigay ng mga sumusunod:

 • Impormasyon sa Negosyo, Mga Artikulo ng Organisasyon, at Mga Batas
 • Mga Sertipiko ng Magandang Paninindigan
 • Plano sa Negosyo, Plano ng Seguro sa Pananagutan, at Iminungkahing Timeline
 • Buod ng Mga Plano sa Pagpapatakbo, Mga Patakaran, at Pamamaraan
 • Plano ng Pagkakaiba-iba

Karagdagang mga kinakailangan para sa ilang mga uri ng lisensya

Bilang karagdagan sa lahat ng mga kinakailangan na nabanggit sa itaas, ang mga aplikante ng Lisensya sa Cannabis ng Massachusetts ay kailangang sumunod sa mga karagdagang kinakailangan depende sa kung anong uri ng lisensya ang kanilang ina-apply. Kung nais mo ng karagdagang impormasyon tungkol dito, maaari mong laging makipag-ugnay sa isang propesyonal kaya maaari ka nilang ipahiram ng isang kamay sa pamamagitan ng komplikadong prosesong ito.

KAUGNAY NA POST: PAANO BUKSAN ANG ISANG CANNABIS DELIVERY COMPANY SA MASSACHUSETTS

KAUGNAY NA POST: BAGONG YORK ADULT-USE DISTRIBUTOR

Nais mong talakayin ang iyong mga pangangailangan sa pagkuha?

MAG-APPLY PARA SA ISANG MASSACHUSETTS CANNABIS LICENSE

Ano ang mga gastos para sa isang Lisensya sa Massachusetts Cannabis?

Upang makakuha ng isang Lisensya sa Massachusetts Cannabis, ang mga aplikante para sa paglilisensya bilang isang ME ay walang minimum na halaga ng mga mapagkukunan ng kapital na dapat ipakita. Gayunpaman, ang mga aplikante na nais na maging isang MTC ay dapat magpakita ng mga mapagkukunan ng kapital na $ 500,000 sa kanilang unang aplikasyon at isang karagdagang $ 400,000 para sa pangalawa at pangatlong aplikasyon.

Gayunpaman, kailangan nating bigyang diin na ito lamang ang minimum na kinakailangan sa kapital, at walang dahilan kung bakit hindi ka dapat magbadyet para sa higit pa upang maitakda para sa isang lisensya. Sa puntong ito. Sa puntong ito inirerekumenda namin ang anumang ME na aplikante na maghangad ng $ 250,000 - $ 1,000,000 depende sa uri ng lisensya na gusto nila habang ang MTC ay dapat na maghangad ng $ 750,000 o mas mataas. 

Dagdag dito, ang lahat ng mga aplikante ay kinakailangang magtabi, alinman sa pamamagitan ng isang bono o isang escrow account, isang halagang sapat na pera upang masakop ang pagtatanggal-tanggal at pag-ikot ng ME o MTC. Ang halagang itinabi ay dapat na sapat upang masakop ang gastos sa pagtugon sa anumang natitirang mga obligasyon sa buwis sa estado o munisipal, mga gastos na natamo sa pag-secure ng pasilidad ng may lisensya, at gastos na natamo para sa pagwasak sa mga produktong marijuana at marijuana sa imbentaryo nito. 

Kung ang aplikante ay nakakakuha ng isang bono, ang aplikante ay kinakailangang itabi ang kabuuang halaga ng kanilang mga bayad sa paglilisensya tulad ng nakalagay sa 935 CMR 500.005 o 501.005, kahit na ang mga bayarin ay naiwanan. Kung ang aplikante ay nagtatag ng isang escrow account, ang aplikante ay dapat magtabi ng hindi bababa sa $ 5,000 at hinihikayat na isantabi ang kabuuang halaga ng kanilang mga bayarin sa paglilisensya, kahit na ang mga bayarin ay naiwanan. 

Kung ang aplikante ay nakakakuha ng isang bono, dapat na ipakita ng bono ang mga sumusunod:

 • Ang aplikante ay ang Punong-guro;
 • Ang Komonwelt ng Massachusetts Cannabis Control Commission, 2 Washington Square, Worcester, MA, 01604, ang may obligasyon; 
 • Ang layunin ng bono ay upang sakupin ang anumang mga gastos na naipon ng Komisyon upang masiyahan ang anumang natitirang mga obligasyon sa buwis sa estado at lokal, mga gastos na natamo upang ma-secure ang anumang lisensyadong pasilidad ng marijuana, mga gastos na natamo upang wasakin ang mga produktong marijuana at marijuana sa imbentaryo nito, at upang sakupin ang iba pang mga gastos na natamo ng Komisyon o ang itinalagang ito sa pagtanggal o pagwasak sa pasilidad ng may lisensya alinsunod sa mga patakaran at pamamahala ng mga batas. 

Kung ang aplikante ay nagtatag ng isang escrow account, dapat ipakita ng account ang sumusunod:

 • Ang Komonwelt ng Massachusetts Cannabis Control Commission, 2 Washington Square, Worcester, MA, 01604, ang nag-iisa na nakikinabang; at 
 • Ang layunin ng bono ay upang sakupin ang anumang mga gastos na naipon ng Komisyon upang masiyahan ang anumang natitirang mga obligasyon sa buwis sa estado at lokal, mga gastos na natamo upang ma-secure ang anumang lisensyadong pasilidad ng marijuana, mga gastos na natamo upang wasakin ang mga produktong marijuana at marijuana sa imbentaryo nito, at upang sakupin ang iba pang mga gastos na natamo ng Komisyon o ang itinalagang ito sa pagtanggal o pagwasak sa pasilidad ng may lisensya alinsunod sa mga patakaran at pamamahala ng mga batas.

Mga Pangunahing Punto sa Batas sa Batas sa Cannabis ng Massachusetts

Tumubo ang bahay sa Massachusetts?

 • OO, Pinapayagan ng batas ang isang indibidwal na higit sa 21 taong gulang na lumaki hanggang sa anim na halaman sa kanilang bahay.

Social Equity sa Massachusetts Mga Batas sa Cannabis?

Bare Minimum Criteria Tungo sa Restorative Justice:

 • Pag-expire? OO
 • Mga probisyon sa Social Equity? OO
 • Bahagi ng Buwis na Inilaan sa Mga Epektadong Komunidad? OO

Mga Panuntunan sa Pagmamay-ari ng Cannabis sa Massachusetts

 • Maaari kang magkaroon ng 1 onsa sa labas o 10 ounces sa bahay

Magagamit ang mga lisensya sa Massachusetts

 • Lisensya sa Paglinang ng Marijuana.
 • Craft Marijuana Cooperative.
 • Tagagawa ng Produkto ng Marijuana. 
 • Marijuana Retailer. 
 • Marijuana Transporter. 
 • Pasilidad ng Pananaliksik sa Marijuana. 
 • Marijuana Microbusiness. 

KAUGNAY NA POST: BAGONG YORK SMALL BUSINESS COOPERATIVE LICENSE

KAUGNAY NA POST: TUBIG NG TUBIG CBD

Nais mong talakayin ang iyong mga pangangailangan sa pagkuha?

Kunin Ang Pinakamahusay na Mga Machine sa Pagkuha para sa Iyong Tiyak na Mga Kinakailangan

Kunin Ang Pinakamahusay na Mga Machine sa Pagkuha para sa Iyong Tiyak na Mga Kinakailangan

Kunin Ang Pinakamahusay na Mga Machine sa Pagkuha para sa Iyong Tiyak na Mga Kinakailangan na mga sistema ng pagkuha ay pinapabilis ang mga gumagamit upang iproseso ang mga aktibidad tulad ng Oil Extraction, Recrystallization, at Distillation. Maaari kang makakuha ng isang bunutan machine na nagbibigay-daan sa iyo upang magsagawa ng paghihiwalay ng kemikal sa panahon ng Langis ...

Paano Mag-apply para sa isang Lisensya na Ginamit ng Matanda sa New Mexico Cannabis

Paano Mag-apply para sa isang Lisensya na Ginamit ng Matanda sa New Mexico Cannabis

Paano Mag-apply para sa Isang Lisensyang New Mexico Cannabis na Lisensya Ang New Mexico Lehislatura ay tinitingnan na gawing ligal ang paggamit ng cannabis sa pamamagitan ng panukalang batas na ipinasa kamakailan ng dalawang komite sa Kapulungan. Ang panukalang batas na na-sponsor ni Rep. Javier Martinez, Andrea Romero, ...

Thomas Howard

Thomas Howard

Lawner ng Cannabis

Si Thomas Howard ay nasa negosyo nang maraming taon at makakatulong sa iyo na mag-navigate patungo sa mas maraming kumikitang tubig.

Nalulusaw sa Tubig CBD

Nalulusaw sa Tubig CBD

Ang Water Soluble CBD ay maaaring hinaharap ng mga produktong cannabis. Malawakang tinatanggap ang Cannabis sa mga panahong ito. Karamihan sa mga estado ay ginawang ligal ang paggamit ng gamot na cannabis, maraming mga estado ang nagpasya na gawing ligal din ang paggamit ng pang-adulto ng halaman. Sa industriya ...

Pangwakas na Panuntunan ng USDA sa Hemp

Pangwakas na Panuntunan ng USDA sa Hemp

  Ang Huling Panuntunan ng USDA sa Hemp - Kabuuang THC - Delta 8 at Remediation Ang FinalA na Panuntunan sa USDA sa Hemp ay pinalabas noong Enero 15, 2021 batay sa dating hanay ng mga regulasyon ng USDA na abaka na humugot ng mga komentong publiko mula sa halos 6,000 katao. Ang USDA Final Rule on Hemp ay ...

Paano makakuha ng Lisensya sa Dispensary ng Michigan

Paano makakuha ng Lisensya sa Dispensary ng Michigan

Paano makakuha ng Lisensya sa Dispensary ng Michigan Ang Lisensya sa Dispensary ng Michigan ay isang ligal na dokumento na nagpapahintulot sa may-ari nito na magtataglay, mag-imbak, subukan, magbenta, maglipat ng pagbili o magdala ng marijuana patungo o mula sa isang establisimiyento ng marijuana, na ang pangunahing layunin ay magbenta ...

Lisensya ng Kooperatiba ng Maliit na Negosyo sa New York

Lisensya ng Kooperatiba ng Maliit na Negosyo sa New York

Ang Lisensya ng Kooperatiba ng Maliit na Negosyo sa New York ay maaaring maging ika-labing anim na estado ng New York upang gawing ligal ang marijuana, habang binago ni Gobernador Cuomo ang kanyang panata na gawing ligal ang marijuana noong 2021. At isinasaalang-alang ang mga positibong implikasyon na maaaring dalhin ng industriya ng milyunaryong ito sa ...

Kailangan mo ng Isang Abugado sa Cannabis Para sa Iyong Negosyo?

Ang aming mga abugado sa negosyo sa cannabis ay may-ari din ng negosyo. Matutulungan ka namin na maitayo ang iyong negosyo o matulungan itong protektahan mula sa labis na mabibigat na mga regulasyon.

Balita sa industriya ng Cannabis

Balita sa industriya ng Cannabis

Mag-subscribe at makuha ang pinakabagong sa industriya ng cannabis. May kasamang eksklusibong nilalaman na ibinahagi lamang sa mga tagasuskribi.

Matagumpay mo na Naka-subscribe!

Ibahagi ito