Paano Mapapawalang-bisa ang Iyong Rekord Ang paglabas ng iyong tala ay ang proseso ng pagwasak sa iyong talaan upang hindi ito makita ng mga tagapag-empleyo o nagpapatupad ng batas. Pambansang Linggo sa Pag-expire ay Setyembre 19 - 26! Si Alex Boutros at Mo Will mula sa Cannabis Equity Illinois ay sumali upang makipag-usap ...